* * * * * * * * İnternet Sitemize Hoş Geldiniz * * * * * * * *
------------------------------------------------------------------------------------------

 


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine Göre Pazarlık Usulü ile İlimiz Merkez Akçakale Köyünde bulunan Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 1 Adet Taşınmaz Malın Ağaçlandırma Amaçlı Kiralanması

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Torul İlçesinde Bulunan Hazineye Ait 11 Adet Taşınmaz Malın Satışı

  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine Göre Pazarlık Usulü ile İlimiz Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünce Taşınır Mal Satışı Yapılacaktır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine Göre Pazarlık Usulü ile İlimiz Merkez Akçakale Köyünde bulunan Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 2 Adet Taşınmaz Malın Ağaçlandırma Amaçlı Kiralanması

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile İlimiz Merkez Karaer Mahallesi ve Merkez Köylerinde Bulunan Hazineye Ait 5 Adet Taşınmaz Malın Satışı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Kelkit İlçesinde Bulunan Hazineye Ait 5 Adet Taşınmaz Malın Satışı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Şiran İlçesinde Bulunan Hazineye Ait 7 Adet Taşınmaz Malın Satışı

2886 Sayılı Kanunun 15/F Maddesi Kapsamında, Sit Alanlarında Kalan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlar İle Trampa Edilecek Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar Hakkında Duyuru

Elektrik Üretim AŞ.'ye Ait Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesi Hakkında Duyuru

Sayın Valimizden Hayırlı Olsun Ziyareti

Sayın Belediye Başkanımızdan Hayırlı Olsun Ziyareti

Ağaçlandırma amaçlı kiraya verilecek taşınmazlar

23/08/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Ağaçlandırma Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmazlar Hakkındaki Duyuru

Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi ile "Tarihi Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi" Mali Destek Programları

İLAN (Tarım Arazilerinin, Kullanıcılarına, Paydaşlarına ve Kiracılarına Satışına İlişkin)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:358)
Kamu Konutları İli İlgili Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:357)
Gümüşhane Milli Emlak Müdürlüğü SİT Trampa Listesi
356 Sıra No'lu Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin)
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin İşlemler
Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2/B Uygulamaları
 

---------------------------------------------------------------------------------------------