* * * * * * * * İnternet Sitemize Hoş Geldiniz * * * * * * * *
------------------------------------------------------------------------------------------

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Kelkit İlçesinde Bulunan Hazineye Ait 5 Adet Taşınmaz Malın Satışı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Şiran İlçesinde Bulunan Hazineye Ait 7 Adet Taşınmaz Malın Satışı

Gelir Uzman Yardımcılarının Atama İşlemlerinde İstenilen Belgeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2886 Sayılı Kanunun 15/F Maddesi Kapsamında, Sit Alanlarında Kalan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlar İle Trampa Edilecek Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar Hakkında Duyuru

Gelir Uzman Yardımcılarının Atama İşlemlerinde İstenilen Belgeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gümüşhane Defterdarlığı Torul Malmüdürlüğü'nden Taşınmaz Satış İlanı

Elektrik Üretim AŞ.'ye Ait Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesi Hakkında Duyuru

Sayın Valimizden Hayırlı Olsun Ziyareti

Sayın Belediye Başkanımızdan Hayırlı Olsun Ziyareti

Ağaçlandırma amaçlı kiraya verilecek taşınmazlar

Yatırım teşvik ilanı

Hazineye ait 60 adet taşınmaz malın satışı ve 1 adet taşınmazın kiraya verilmesi hakkındaki ilan

23/08/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Ağaçlandırma Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmazlar Hakkındaki Duyuru

Son Başvuru Tarihi 27.04.2015 olan Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış İşlemlerine İlişkin Milli Emlak Müdürlüğü Tarafından Halkımıza,Köy ve Mahalle Muhtarlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.(07/04/2015)

6292 Sayılı Kanunun 12. Maddesi Kapsamında Yapılacak İşlemlere İlişkin Maliye Uzmanı Hüseyin ATAK'ın Başkanlığında Deterdarlığımızda Yapılan Toplantı

26. Vergi Haftası Etkinliklerinden Görüntüler

Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi ile "Tarihi Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi" Mali Destek Programları

İLAN (Tarım Arazilerinin, Kullanıcılarına, Paydaşlarına ve Kiracılarına Satışına İlişkin)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:358)
Kamu Konutları İli İlgili Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:357)
Gümüşhane Milli Emlak Müdürlüğü SİT Trampa Listesi
356 Sıra No'lu Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin)
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin İşlemler
Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2/B Uygulamaları
- 2012 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Rekortmenleri
- 2012 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
-Konut ve İşyeri Kiralarının Tahsilatı ve Ödemelerin Belgelendirilmesi Hakkında 268 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
-Merkezi Yönetim Harcama Belgeler Yönetmeliği
-Güncel Katma Değer Vergisi Oranları
-Taşınır Mal Yönetmeliği
-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

---------------------------------------------------------------------------------------------